Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

За 2018 рік  Світловодська ЦРЛ зайняла III рейтингове місце по області

Опубликовано 01 02 19

Протягом 2018 року  Світловодська ЦРЛ забезпечила надання необхідного  обсягу  медичної допомоги населенню міста та району. 

     Демографічна ситуація в  районі залишається складною  та характеризується зниженням  показника народжуваності з 6,3 до 5,9 на 1000 осіб та   високим  показником  смертності   16,5, що на рівні минулого року.  Природний приріст населення від’ємний і становить  мінус 10,5 на 1000 жителів проти  мінус 10,6  в 2017 році.  

      Штатний розпис Світловодській ЦРЛ затверджений в кількості 633,0 штатні одиниці. В структурі лікарні 38 підрозділів, в яких працює 107 лікарів, укомплектованість штатних посад лікарями становить  98,4%, в т.ч. 33 особи мають вищу кваліфікаційну категорію (30,8 %), 36-– першу (33,4 %) та 13- – ІІ категорію (12,1%). Лікарня забезпечена середніми медичними працівниками  на 100,0%: з 261 працівників 105 – мають вищу кваліфікаційну категорію (40,2%), 57 осіб – І категорію (21,8%) та 45 – ІІ категорію (17,2%).  Протягом 2018 року проведено оптимізацію штатів - скорочено 38,0 штатних одиниць, в т.ч. 8,5 посад лікарів. План  атестації лікарів  та середніх медпрацівників  виконано.

       В цілодобовому стаціонарі лікарні розгорнуто 300 лікарняних ліжок, протягом року ліжка не скорочувалися, проліковано 9791 хворий (2017 рік – 9957). Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить   46,35  на 10 тис. населення, що на рівні минулого року. В цілому по ЦРЛ план  ліжко/днів  виконано на 96,8 % (2017 рік -  95,5%), в т.ч. по терапевтичному стаціонару – 96,4%, по хірургічному – 97,2%. Показник роботи стаціонарних ліжок становить 325,9 дня проти 320,9  в 2017 році. Невиконання роботи ліжка пов’язано з переведенням інфекційного відділення на інші площі, відсутністю належної взаємодії з первинною ланкою, жіночою консультацією та лікарями поліклініки.

      За 2018 рік в цілодобовому стаціонарі прооперовано  1694 хворих, хірургічна активність становить 37,8% (2017 рік – 38,4%). Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології -  0,6%. Направлено на лікування в обласну лікарню 413 (4,2%) від усіх пролікованих.

    На 15 ліжках цільового призначення стаціонару пройшли лікування 157 ветеранів війни (2017р. – 168), в денному стаціонарі поліклініки – 174, в умовах госпіталя  – 68 ветеранів війни.

За 2018 рік надана медична допомога 36 внутрішньо переміщеним особам з Донецької, Луганської областей та АР Крим, в т.ч. 15 - стаціонарно. В ході медичного огляду пройшли обстеження 63 особи.  Проліковано 59

учасників АТО, в т.ч. 35 - в стаціонарі, повним комплексним періодичним оглядом охоплено 426 учасників АТО (100,0% ).

    На акушерських ліжках прийнято 301 пологи, що на 37 менше, ніж в 2017 році, партнерські пологи склали 82,3%. В 2018 році в акушерсько-гінекологічному відділенні відкрито «вікно життя» та запроваджено реєстрацію новонароджених працівниками міністерства юстиції з врученням батькам  свідоцтва про народження дитини.

        Охоплення вагітних жінок обстеженням на  ВІЛ становить 100,0%, 2-х разовим ультразвуковим-скринінгом - 99,5%. Питома вага профілактичних обстежень жінок з застосуванням цитологічного методу 39,2 % (2017р. - 47,8%).

         Спостерігається зменшення охоплення  хворих, що поступили в цілодобовий стаціонар, фізпроцедурами з 48,8% до 43,3%.

        Заготовлено 5,6 мл крові на одного мешканця, що відповідає нормі.

         За минулий рік зроблено 191703 відвідування до лікарів поліклініки, що на рівні 2017 року, та становить 760,7 в зміну. Проведено амбулаторних оперативних втручань 1564, хірургічна активність

 знизилася і становить 24,2% (2017 рік – 32,2%). В поліклініці ЦРЛ впроваджено виписку електронних рецептів на інсуліни. На 100 ліжках  денного стаціонару поліклініки проліковано 3108 хворих, що на рівні 2017 року, переведено з відділень 328 хворих. План ліжко-днів виконано на 92,3 %, робота ліжка становить 314,0 дня  проти 343,3  в 2017 році.

        Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку знизився з 40,1  до 31,8  на 10 тис. працездатного населення в 2018 році.  Рівень первинної інвалідності дитячого населення  становить 13,1 на 10 тис. дитячого населення проти 16,0 в 2017 році. Показник дитячої смертності 2,46 на 1000 новонароджених живими  проти 11,55  в 2017 році.  

       Випадків  материнської смертності не зареєстровано.

       Показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в акушерсько-гінекологічному відділенні ЦРЛ  становить 98,7%. 

      Центром ранньої діагностики рентгенологічно обстежено 23215 пацієнтів, що на 526 більше, ніж в 2017 році, проведено мамографій у 410 пацієнтів (2017р. – 1010). В клініко-діагностичній лабораторії продовжено  проведення безкоштовних лабораторних досліджень для всіх груп населення (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення глюкози та групи крові). Учасники АТО та призовники проходять лабораторні обстеження безкоштовно.

      Показник захворюваності населення на злоякісні пухлини знизився з 381,2 до 318,5 на 100 тис. населення.  Показник виявленої онкопатології при профілактичних оглядах зменшився з 20,4 до 4,7% в звітному році. Спостерігається зниження показника занедбаності з 15,2% до 12,1%, питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень зросла з  12,9 до 26,3%. За 2018 рік рівень смертності від злоякісних новоутворень знизився з 185,9 до 154,6 на 100 тис.населення. Залишається високим показник дорічної летальності серед первинно-виявлених онкохворих, який становить  31,8%  проти 31,3 в 2017 році.

      На диспансерному обліку перебуває 280 хворих на туберкульоз, в т.ч. 55 – з активною формою. Показник захворюваності населення на туберкульоз зріс порівняно з минулим роком з 36,8 до 41,8 на 100 тис. населення. Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих зросла з 8,3% до 22,2%. Питома вага бактеріовиділювачів  серед вперше виявлених хворих на туберкульоз складає 25,0% проти 93,3% в 2017 році. За звітний рік випадків смерті від туберкульозу не зареєстровано. Показник профілактичних оглядів на туберкульоз серед дорослого населення методом флюорографії склав 725,5 на 1000 населення,  при цьому питома вага виявлення хворих становить 55,6 %  до вперше виявлених проти 52,0% в 2017 році.

       На диспансерному обліку перебуває 111 ВІЛ-інфікованих осіб, взято під нагляд протягом звітного року 24 особи, показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію 170,54 на 100 тис. населення (2017р. – 139,1). За результатами моніторингу поширення ВІЛ  обстежено 2504 особи, з них у 26(1,0 %) – виявлено серологічні маркери ВІЛ. За 2018 рік на виконання Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки з міського бюджету виділено 23,8 тис.грн.

       В структурі загальної захворюваності дорослого населення питома вага хвороб системи кровообігу становить 46,6%, контрольні показники виконано. Показник поширеності хвороб системи кровообігу склав 74602,0 на 100 тисяч населення, що майже на рівні 2017 року. Захворюваність на інфаркт міокарда збільшилася з 179,6 до до 189,8 на 100 тис.населення. Тромболізісна терапія проведена 7 хворим на гострий інфаркт міокарда (0,6%) Проведено холтеровське обстеження 196 пацієнтам (16,9%). Через поломку апарату прийнято 370 ЕКГ по системі «Тредекс» (32,0%) проти 645 (59,2%) в 2017 році. 59,0% хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарду пройшли реабілітацію в обласному кардіодиспансері, що недостатньо. Питома вага померлих від хвороб системи кровообігу в загальній структурі смертності складає 68,4% (2017р. – 69,0%). Показник смертності при гострому інфаркті міокарду становить 20,1, від інсультів – 102,2 на 100 тис. населення, що вказує на

недостатню роботу первинної ланки з лікування та профілактики хвороб системи кровообігу.

       На надання медичної допомоги населенню та проведення послуг з державного та міського бюджету у 2018 році профінансовано видатки в сумі  51 млн.964,2тис. грн. Кошти були направлені на

  -  оплату праці і нарахування на заробітну плату – 35 млн. 22,6 тис. грн.;

 -  медикаменти та перев.’язувальні матеріали – 745,9 тис.грн.;

-  продукти харчування – 360,5 тис.грн.;

-  енергоносії – 3 млн.537,9 тис. грн.;

-  інші видатки – 1 млн. 200,5 тис.грн.

       Світловодській ЦРЛ у 2018 році з міського бюджету виділено кошти в сумі 6 млн.99,8 тис.грн. в  т.ч. на:

 • заробітну плату з нарахуваннями – 1млн.90,7 тис.грн.
 • розроблення технічної документації для отримання кадастрового номера – 16,3тис.грн.
 • придбання тестів на ВІЛ, СНІД та лабораторні дослідження – 50,0 тис.грн.
 • продукти харчування – 100,0 тис. грн.
 • видатки на відрядження – 30,5тис.грн.
 • безоплатні медикаменти – 200,0
 • оплату енергоносії – 4млн.315,0 тис.грн.
 • оплату пільгових пенсій – 33,0 тис.грн.
 • паливно-мастильні матеріали – 45,0 тис. грн..
 • плити перекриття лотків теплотраси – 7,1тис.грн.
 • заміну вікон на енергозберігаючі (8 од.) – 64,0 тис. грн.
 • поточний ремонт пожежних водопроводів дитячого відділення – 10,0 тис. грн.
 • техобслуговування та повірка мед апаратури  -   45,0 тис.грн. 
 •  видатки на послуги зв’язку  (підвищення тарифів) - 6,7 тис. грн.
 •  видатки на вивіз сміття -  12,4 тис. грн
 •  на поточний ремонт каналізації в будівлі дитячого відділення - 9,7 тис. грн.
 •  на технічне обслуговування електричного устаткування приміщень 35,0 тис. грн.                            
 •  на виконання робіт по поточному ремонту теплотрас біля дитячого відділення по вул.   Палова,16 та біля хірургічного корпусу по вул.Героїв України - 19,9 тис.грн.   
 • gридбання флешок для роботи з програмою «Клієнт Казначейство» – 3,5 тис. грн.
 • послуги  ЗМІ – 6,0 тис. грн.
 • забезпечення інсулінами хворих на цукровий та нецукровий діабет- 1млн.250,0 тис. грн.

           З бюджету розвитку міста виділено  -  187,4 тис. грн. в т.ч.  на:

 • капремонт покрівлі переходу на хірургічному корпусі по вул. Героїв України,110 – 112,4 тис. грн.
 • біохімічний напівавтоматичний аналізатор для лабораторії -75,0 тис. грн. 

          З районного бюджету бюджету міста для Світловодської ЦРЛ виділено додатково  кошти  в сумі     15,0 тис. грн. для придбання тестів на ВІЛ –інфекцію та СНІД.

      Для забезпечення інсулінами хворих на цукровий та нецукровий діабет субвенція з державного бюджету склала 1420,7тис.грн. Враховуючи додаткові кошти з міського  бюджету та з урахуванням залишку коштів на початок року, разом видатки на інсуліни за рік склали 3млн.99,2тис. грн.

      За 2018 рік надійшли кошти від благодійних внесків у сумі 2млн.463,3тис.грн., гуманітарна допомога від юридичних та фізичних осіб – 110,1тис.грн., кошти від платних послуг та оренди майна –  655,9тис. грн.

    За рахунок благодійних внесків придбано медикаменти, перев’язувальні матеріали та вироби медичного призначення на суму 1млн.505,4тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 507,2 тис.грн., обладнання довгострокового користування  на суму 392,7 тис. грн., в т. ч.:

 - інкубатор для новонароджених (101,7 тис.грн.) та  скриня холодильна (21,0 тис.грн.) для акушерсько-гінекологічного відділення;

-  термостат сухоповітряний (16,0 тис.грн) для клініко-діагностичної лабораторії;

- апарат  «Надія» (55,6 тис.грн.) та мийка ультразвукова (9,2 тис.грн.) для оперблоку;

- стерилізатор паровий (111,0 тис.грн.) для ЦСВ;

- електрокардіограф (38,8 тис.грн.) для реанімації;

- монітор пацієнта (32,0 тис.грн.) для ПІТ та інше.

    Проведено оплату послуг на суму 151,7 тис. грн.

       Отримано шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України медикаменти та вироби медичного призначення на суму   923,5 тис. грн. (протитуберкульозні препарати – 296,2 тис. грн., препарати для анестезії – 24,9тис. грн., препарати для

лікування розсіяного склерозу –65,1тис. грн., препарати для лікування серцево-судинних захворювань та гіпертензії – 12,6тис.грн.,  тест-смужки та 13 глюкометрів – 43,5 тис.грн., імунобіологічні препарати – 202,1 тис.грн., контейнери  для заготівлі  донорської крові – 157,4 тис.грн. та інше).

Централізованих поставок обладнання та медичної апаратури  у 2018 року не  було.   

     Витрати  на 1 ліжко/день по медикаментах склали 16,58 грн., ветеранам війни та учасникам АТО – 40,55 грн.

    Витрати на  харчування 1 ліжко/день – 5,31грн., ветеранам війни – 29,40 грн., учасникам АТО – 27,21 грн.

       Заборгованість  по заробітній платі відсутня.

      Проводиться постійна робота з контрольними документами, посилено  виконавчу дисципліну. За 2018 рік в ЦРЛ надійшло 62  звернення громадян (2017 рік – 58). Всі звернення розглянуто своєчасно та по суті.

    Фахівцями активно проводиться санітарно-освітня робота серед населення з використанням засобів масової інформації.

        В поточному році нас чекають зміни: В І півріччі 2019 року відповідно   Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» , з метою переходу до співпраці з Національною службою здоров’я України Світловодська ЦРЛ  пройде  реорганізацію шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство (відповідні документи передано до міської ради).  Не виключено оптимізація ліжок та штатних одиниць.

     З 01 липня 2019 року повинна запрацювати програма «Безкоштовна діагностика», згідно якої Національна служба здоров’я  почне оплачувати  діагностичні послуги за направленням сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» на рівні амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги. Для роботи в електронній системі охорони здоров’я, через яку будуть вестися записи щодо надання медичних послуг, нам необхідно придбати  комп’ютерну техніку.

    В поточному році лікарня прийматиме участь в реалізації пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

    Доведеться виконати кропітку роботу з підготовки документів для отримання ліцензій на медичну практику та роботу з наркотичними засобами, психотворними речовинами та прекурсорами та акредитацію закладу.

     Лікарня потребує   оновлення медичного обладнання та діагностичної апаратури, придбання  спеціалізованого санітарного автотранспорту. Вже проведено підготовчі роботи по спорудженню мінікотельні на території хірургічного корпусу, що сподіваємося в наступному опалювальному сезоні  дасть економію коштів в межах 20-25%. Також в поточному році чекаємо завершення робіт з реконструкції будівлі інфекційного відділення.

    Головний лікар                                                Ю.Котенко